Bơm chân không

Bơm chân không VM

Giá:


VMCGROUP VIỆT NAM
VMCGROUP VIỆT NAM
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bơm chân không VM

Mô tả ngoại quan:

Mô tả sản phẩm

Model 2XZ-0.5 2XZ-1 2XZ-2 2XZ-4 2XZ-8 2XZ-15
suction  speed(L/S) 0.5 1 2 4 8 15
lowest  pressure≤ (Pa) 6.0× 10  -2 6.0× 10  -2 6.0× 10  -2 6.0× 10  -2 6.0× 10  -2 6.0× 10  -2
rotary  speed(rpm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400
motor  power(kw) 0.18 0.25 0.37 0.55 1.1 2.2
Size  of  suction  port(mm) 16 16/6 25/12/6 25/12/6 40/25 40/25

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

Bơm chân không VM
Đánh giá

Bình luận

Sản phẩm cùng loại khác

  • Call Me
  • Call Me