DUNG MÔI VÀ CHẤT PHA LOÃNG TRONG CÔNG NGHỆ SƠN

DUNG MÔI VÀ CHẤT PHA LOÃNG TRONG CÔNG NGHỆ SƠN
Đánh giá

Muốn sử dụng sơn đạt hiệu quả tốt nhất không thể thiếu chất pha loãng hoặc dung môi pha loãng. Chất pha loãng ngoài việc làm loãng sơn đạt đến độ nhớt nhất định, tốc độ bay hơi của nó phải nhanh hơn dung môi, nếu tốc độ bay hơi chậm hơn, chất tạo màng sẽ tách ra, tạo nên màng sơn đóng cục, biến trắng…do nitroxenlulo không hoà tan trong chất pha loãng.

Những chất pha loãng thường dùng như sau:

– Chất pha loãng sơn gốc nitro: là hổn hợp : etyl axetat, butyl axetat, butilic, benzen, toluen, xilen,axeton...dùng để pha loãng sơn gốc nitro.

– Chất pha loãng sơn gốc clovnyl : là hổn hợp butyl axetat, toluen, xilen, axeton dùng để pha loãng sơn clonyl.

– Chất pha pha loãng gốc amin : là hổn hợp xilen, butilc, dùng để pha loãng sơn gốc amin.

– Chất pha loãng sơn acrylat :là hổn hợp este rượu, benzen, dùng cho sơn acry lat

– Chất pha loãng nhựa ankyl: là hổn hợp xăng, dầu thông,, xilen dùng cho sơn dầu.

– Chất pha loãng sơn epoxi.: là hổn họp butyl axetat, butylxilen, dùng để pha loãng sơn epoxi.

Khi pha chế để dùng chú ý những điểm sau :

– Cùng một loại dung môi căn cứ yêu cầu người dùng pha chế tỉ lệ khác nhau,, vì vậy công dụng khác nhau

– Sơn loại nào dùng dung môi loại đó,,không được nhầm lẫn, nếu không nhựa tách ra, sơn kết tủa,màng sơn tách ra, gia công sẽ khó khăn…

– Giữa chất pha loãng và dung môi, không có giới hạn phân biệt rõ, một chất dung môi có thể làm chất pha loãng, trên thực tế pha loãng là hỗn hợp của mấy loại dung môi. Phân biệt giữa chất pha loãng và dung môi căn cứ vào  năng lực hoà tan, tốc độ bay hơi, ảnh hưởng tới việc tạo màng… để nghiên cứu.