Trang chủHÓA CHẤT THÍ NGHIỆMHóa chất thí nghiệm SCHARLAU (Tây ban nha)
Hóa chất thí nghiệm SCHARLAU (Tây ban nha)

Hóa chất thí nghiệm SCHARLAU (Tây ban nha)

Giá:

  • Call 0947 464 464
Đặt Hàng Ngay

TẬP ĐOÀN VMCGROUP VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN VMCGROUP VIỆT NAM
Việt Mỹ trân trọng cảm ơn Quý vị đã luôn quan tâm và ủng hộ!
Hãy cho chúng tôi có cơ hội phục vụ tốt Quý vị nhé!
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Hóa chất thí nghiệm SCHARLAU (Tây ban nha)

Mô tả ngoại quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÓA CHẤT VIỆT MỸ

GIÁ HÓA CHẤT SCHARLAU (Spanish

BẢNG GIÁ HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

 

 

 

STT

Code

TÊN HÀNG

QUY CÁCH

 Đơn giá          (Chưa  VAT)

1

DI12891000

1,4 -dioxan

ch/lít

         810,000

2

AL01731000

1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO

ch/lít

         472,500

3

AC12420025

1-Heptane sulfonic acid, sodium salt

25 g

      1,215,000

4

NA01100250

1-Naphthol, synthesis grade

ch/250gr

         810,000

5

AC17020025

1-Octane sulfonic acid, sodium salt mono

ch25gr

      1,822,500

6

AC17450025

1-pentan sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade

x25g

      1,451,250

7

AL04371000

1-propanol

x1l

         533,250

8

AL04381000

1-propanol HPLC

x1l

         951,750

IS01542500

2,2,4-Trimethylpentane, reagent grade (Iso octane)

2.5L

      1,819,800

10

AL01771000

2-Butanol, reagent grade

ch/lít

         540,000

11

AL03231000

2-Propanol, analytical grade

ch/lít

         253,800

AL03294000

2-Propanol, HPLC BASIC

4L

         837,000

12

AC03522500

Acetic acid glacial

ch/2.5L

         611,550

13

AC03521000

Acetic acid glacial

ch/lít

         368,550

14

AC03461000

Acetic acid, HPLC

ch/lít

         452,250

15

AC03102500

Acetone, HPLC

x2,5 l

         562,950

16

AC03101000

Acetone, HPLC

ch/lít

         384,750

17

AC03111000

Acetone

ch/lít

         283,500

AC03564000

Acetone, ACS BASIC

4L

         742,500

18

AC03784000

Acetonitrile Gradient HPLC basic 4L

x4L

      1,107,000

19

AC03332500

Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS

x2.5l

         742,500

20

AC03271000

Acetonitrile, reagent grade, ACS

ch/lít

         337,500

21

AC20020500

Acid Salicylic

x500g

         672,300

22

AG00200500

Agar-agar, powder, for bacteriology

x500g

      6,075,000

07-490-500

Agar-agar

x500g

      1,917,000

23

02-468-500

Alkaline Peptone Water

x500g

      1,185,300

24

AL07510500

Aluminium standard solution 1000mg/l

x500ml

         526,500

25

AL07700500

Aluminium chloride hexahydrate, extra pure

500 g

         735,750

26

AL08301000

Aluminium oxide, synthesis grade

x 1 kg

      1,073,250

27

AL07450500

Aluminium potassium sulfate dodecahydrat

x 500 g

         695,250

28

AM02491000

Ammonia, solution 25%, reagent grade

ch/lít

         337,500

29

AM02540500

Ammonium acetate, reagent grade, ACS

ch/500gr

         384,750

30

AM02541000

Ammonium acetate, reagent grade, ACS

ch/kg

         607,500

31

AM02730500

Ammonium chloride, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         324,000

32

AM03500250

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, re

ch/250gr

      1,984,500

33

HI03160500

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, r

ch/500gr

         525,150

34

HI03160500

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, r

ch/500gr

         675,000

35

HI03150500

Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         554,850

36

AM04670100

Ammonium monovanadate, reagent grade, ACS

ch/100gr

         742,500

37

AM04001000

Ammonium sulfate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         627,750

38

AM04190500

Ammonium thiocyanate, reagent grade, ACS

ch/500gr

         459,000

39

AN01551000

Anhydric acetic

ch/lít

         648,000

40

AN05300250

Anthraquinone

x250G

         720,900

01-009-500

Antibiotic 1 medium at pH 6,6 ( Môi trường số 1)

x500G

      1,890,000

01-017-500

Antibiotic Medium A pH 7 9 ( Môi trường số 11)

x500G

      1,890,000

41

AQ00210500

Aquagent®, standard solution 5

x500ml

         540,000

42

01-262-500

Bacillus cereus agar ( MYP Agar )

x500g

      1,922,400

43

01-030-500

Baird Parker agar base

x500g

      1,441,800

44

BA00550500

Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         334,800

45

BE00411000

Benzen, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS

x 1 lít

         654,750

46

BE00331000

Benzene, reagent grade, ACS, ISO

ch/lít

         814,050

47

AL01611000

Benzyl alcohol, reagent grade

ch/lít

         472,500

48

01-352-500

Blood Agar (Sheep Blood)

x500g

      1,721,250

49

AC05780500

Boric acid, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         324,000

50

01-599-500

Brain Heart Infusion Agar

x500g

      2,025,000

52

02-041-500

Brilliant Green Bile Lactose (BGBL2%)

x500g

      1,944,000

53

VE00700005

Bromocresol green, indicator

ch/5g

      1,107,000

54

AZ01250005

Bromophenol blue, indicator, ACS

ch/5g

         579,150

55

AZ01300005

Bromothymol blue, indicator, ACS

ch/5g

         631,800

56

SO10091000

Bufer pH 9.0

1000ml

         405,000

57

SO30100250

Buffer solution pH = 10,00 (25 °C), blue

250ml

         157,950

58

SO30040250

Buffer solution pH = 4 (25 °C), red-coloured

250ml

         113,400

59

SO30041000

Buffer solution pH = 4,00 (25 °C), red-coloured

1000ml

         310,500

60

SO30070250

Buffer solution pH = 7,00 (25 °C), yellow-coloured

250ml

         152,550

61

SO30071000

Buffer solution pH = 7,00 (25 °C), yellow-coloured

1000ml

         310,500

62

SO30101000

Buffer solution pH = 10,00 (25 °C), blue

1000ml

         310,500

63

02-277-500

Buffered Peptone Water (BPW)

x500g

      1,147,500

64

CA01841000

Calcium carbonate, precipitated, reagent grade

ch/kg

         911,250

65

CA01921000

Calcium chloride anhydrous, powder, reagent grade

ch/kg

         742,500

66

CA01941000

Calcium chloride dihydrate, powder, reag

ch/kg

         465,750

67

CA02310500

Calcium nitrate tetrahydrate, reagent grade, ACS

x500g

         540,000

68

CA03800025

Carmine, C.I.75470 for microscopy

25g

      2,767,500

01-160-500

Cetrimide Agar (Pseudomonas Selectice Agar Base)

500g

      1,863,000

69

CL02172500

Chloroform,ACS, BASIC, stabilized with

2,5 l

         607,500

70

CR02220100

Chromium, standard solution 1000 mg/l (Cr3+)

ch/100ml

         175,500

71

01-695-500

Chromogenic Coliform Agar (CCA)

x 500 g

      9,450,000

72

AC07880025

Chromotropic acid sodium salt

x25g

         803,250

73

AC07251000

Citric acid monohydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         708,750

74

CO00250500

Cobalt(II) chloride hexahydrate, extra pure

ch/500gr

      1,957,500

75

CO00770250

coban II sulfte

ch/250g

      1,552,500

76

CO01011000

Copper(II) sulfate pentahydrate, reagent

ch/kg

         885,600

77

CO00850100

Copper, standard solution 1000 mg/l (Cu2+)

ch/100ml

         152,550

78

01-366-500

Chloramphenicol Glucose Agar (CGA)

ch/500g

      2,025,000

79

VI00250100

crystal violet

ch/100g

      1,165,050

80

VI00250025

Crystal violet, C.I. 42555, indicator, extra pure

ch/25gr

         384,750

81

CL00392500

Cyclohexane, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS

x 2,5 lít

      1,586,250

82

CI00391000

Cyclohexane, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS

ch/lít

         938,250

83

CI00321001

Cyclohexane, reagent grade, ACS, ISO

ch/lít

         486,000

84

CI00501000

Cyclohexanone, extra pure

1 l

      1,275,750

85

LE00700500

D(-)-Fructose, extra pure, Ph Eur, BP, USP

x500g

         373,950

86

SO08501000

D(-)-Sorbitol, extra pure, Ph Eur, BP, NF, E 420

ch/kg

      1,186,650

87

LA00600500

D(+) Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF

x500g

         506,250

88

GL01271000

D(+)-Glucose anhydrous, reagent grade, ACS

ch/kg

         522,450

89

LA00601000

D(+)-Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF

ch/kg

         776,250

90

SA00211000

D(+)-Saccharose, reagent grade

ch/kg

      1,104,300

91

AM03650500

di-Ammonium oxalate monohydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         776,250

92

01-485-500

Dichloran Glycerin Selec. A. (DG18 Agar)

x 500 g

      4,455,000

93

CL03321000

Dichloromethan, reagent grade, stabilized with ethanol

ch/lít

         492,750

94

CL03351000

Dichloromethane, HPLC grade, stabilized with ethanol

ch/lít

         654,750

95

DI04861000

Diethylamin

ch/lít

         788,400

96

ET00811000

Diethylether

ch/lít

         585,900

97

SU01531000

Dimethyl sulfoxid

ch/lít

         675,000

98

PO02711000

di-Potassium hydrogen phosphate trihydra

1 kg

         962,550

99

SO07000250

di-Sodium Tartrate dihydrate, reagent grade, ACS

x250g

         379,350

100

SO07071000

di-Sodium tetraborate decahydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         680,400

101

SO03391000

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate,

1 kg

         661,500

102

SO03371000

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

1 kg

      1,012,500

103

SO05301000

di-Sodium oxalate, reagent grade

x 1 kg

      1,856,250

104

AL00701000

DL-Camphor

x1kg

      1,134,000

105

02-060-500

E. Coli  Broth

x500g

      1,181,250

106

02-060-500

E. Coli  Broth

ch/500gr

      1,181,250

107

AC099600PA

EDTA 0,1M

x160ml

         506,250

108

06-016-100

Egg yolk emulsion

x100ml

         810,000

109

01-068-500

Eosin Methylene Blue (EMB)

x500g

      1,343,250

110

NE00450100

Eriochrome black T

x100g

      1,174,500

111

ET00041000

Ethanol 96%

1 lit

      1,215,000

112

ET00162500

Ethanol absolute, analytical grade, ACS

2,5 l

         472,500

113

ET00242500

Ethanol absolute, HPLC BASIC

2,5 l

         702,000

ET00244000

Ethanol absolute HPLC BASIC

4L

         842,400

114

ET00151000

Ethanol absolute, Multisolvent®  HPLC

x 1 l

         432,000

115

Ethyl acetate, HPLC grade

                    -

116

AC01471000

Ethyl acetate, HPLC grade

x 1 lit

         388,800

117

AC01451000

Ethyl acetate, REAGENT grade, ÁSC, ISO

x1lit

         314,550

118

AC09650250

Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, dihydrate, reagent grade, ACS

ch/250gr

         513,000

119

FO00091000

Formaldehyde, solution 37%, synthesis gr

1 l

         438,750

120

FO00251000

Formamide, extra pure

x1lít

         810,000

121

AC10851000

Formic acid, 98 - 100%, reagent grade, ACS

ch/lít

         496,800

122

AC10851000

Formic acid, 98 - 100%, reagent grade

x 1 l

         499,500

123

FU00600025

Fuchsin basic, C.I. 42510, for microscopy

ch/25gr

         600,750

124

01-310-500

GC Agar base chocola agar

x 500 g

      1,842,750

125

GL00261000

Glycerol, 99,5%, reagent grade, ACS

ch/lít

         496,800

AC04040250

Glycine, reagent grade, ACS

ch/250gr

         351,000

126

AC04040250

Glycine, reagent grade, ACS

ch/250gr

         297,000

127

01-216-500

Hektoen Enteric Agar

x500g

      2,215,350

128

AC12470025

Hexane-1-sulfonic acid sodium salt lichropur, 25g

x25gr

      1,147,500

129

HE02000500

Hexanmethylenetetramine methenamine

x500g

         735,750

130

HI01100100

Hydrazine sulfate, reagent grade, ACS

ch/100gr

                    -

131

AC07411000

Hydrochloric acid 37%, reagent

x1lít

         324,000

132

AC07441000

Hydrochloric acid, solution 1 mol/l (1 N

x 1 l

                    -

133

AC10511000

Hydrofluoric acid solution 40%

ch/lít

         965,250

134

HI01361000

Hydrogen peroxide, 30%, reagent grade

x 1 l

                    -

135

HI02120250

Hydroxylamine HCl

x250g

      1,505,250

136

IN00650025

Indigo carmine, C.I. 73015, extra pure

ch/25gr

         465,750

137

YO002200GA

Iodine 0,1N

x80ml

         540,000

138

YO00231000

Iodine, solution 0,05 mol/l (0,1 N)

ch/lít

         735,750

139

YO00210100

Iodine, resublimed, reagent grade, ACS,

x 100 g

      1,205,550

140

HI03360500

Iron III chloride

x500G

      1,024,650

141

HI03511000

Iron(II) sulfate heptahydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         827,550

142

HI03020100

Iron, standard solution 1000 mg/l (Fe3+)

ch/100ml

         202,500

143

ME03761000

Isoamyl alcohol, reagent grade, ACS

ch/lít

      1,687,500

144

RE0007G100

Kovacs Indol Reagent

x100ml

         513,000

145

AC05150250

L(+)-Ascorbic acid, reagent grade, ACS, ISO

ch/250gr

         702,000

146

AC30010500

L(+)-Tartaric acid, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

      1,046,250

147

02-105-500

Lactose Broth

x500gr

      1,113,750

148

02-519-500

Lactose Sulfite Broth Base

x 500 g

      1,255,500

149

AR01200100

L-Arginine, extra pure, PH EUR

x 100g

      1,080,000

150

02-385-500

LB Broth

x500g

      1,653,750

151

PL01050100

Lead, standard solution 1000 mg/l (Pb2+)

ch/100ml

         175,500

152

AC12251000

L-Glutamic acid, extra pure, Ph Eur,BP

ch/kg

      1,081,350

153

LI01750250

Lithium nitrate

x250g

      1,957,500

154

LI01100100

Lithium chloride, extra pure

100 g

      1,012,500

155

OR00550025

L-Ornithine monohydrochloride

x 25g

         672,300

156

02-336-500

Lysine Decarboxylase (LDC)

x500g

      1,298,700

157

01-118-500

Mac Conkey Agar

x500g

      1,537,650

158

MA00600500

Magnesium Oxide

x500g

         769,500

159

MA00360500

Magnesium chloride hexahydrate, reagent

500 g

         513,000

160

MA00851000

Magnesium sulfate heptahydrate, reagent

1 kg

      1,012,500

161

MA00850500

Magnesium sulfate heptahydrate, r . g.

x 500 g

         513,000

162

VE01000100

Malachite green oxalate, C.I. 42000, reagent and microscopy grade

ch/100gr

         573,750

163

07-080-500

Malt Extract

ch/500gr

      1,620,000

164

MA01000500

Maltose monohydrate, for microbiology

x500g

      1,046,250

165

MA01310500

Manganese(II) sulfate monohydrate, reagent grade, ACS

ch/500gr

         776,250

166

MA01110100

Manganese, standard solution 1000 mg/l (Mn)

ch/100ml

         175,500

167

01-116-500

Mannitol Salt Agar (Chapman Agar)

x 500 g

      1,007,100

168

07-075-500

Meat Extract

x500gr

      1,417,500

169

07-075-500

Meat Extract

ch/500gr

      1,417,500

170

ME01700100

Mercury II chloride

ch/100gr

      1,282,500

171

ME02270100

Mercury II sulphat

ch/100gr

      1,215,000

174

ME03021000

Methanol PA

ch/lít

         195,750

ME03364000

Methanol, PA BASIC

4L

         432,000

175

ME03374000

Methanol, HPLC BASIC

4 l

         472,500

176

ME03152500

Methanol, Multisolvent®  HPLC grade ACS

2,5 l

                    -

177

AN00730100

Methyl orange, C.I. 13025, indicator, reagent grade, ACS

ch/100gr

         830,250

178

02-207-500

Methyl Red Voges Proskauer Broth ( MR-VP)

x500g

      1,343,250

179

RO01500100

Methyl red, C.I. 13020, indicator

x 100 g

         938,250

180

AZ02030100

Methylene blue, C.I. 52015, extra pure

ch/100gr

         897,750

181

01-135-500

MRS Agar

ch/500gr

      1,900,800

182

MU00200025

Murexide, indicator for metal titration

ch/25gr

      1,012,500

DI10622500

N,N-Dimethylformamide, extra pure

2.5L

         810,000

183

HE01312500

n heptane hplc

chai/2.5l

      1,572,750

184

RE00500250

Nessler's Regent

x250ml

                    -

185

HE01312500

n-Heptane, 99%, HPLC grade

x2,5 lít

      1,552,500

186

HE01271000

n-Heptane, 99%, reagent grade

ch/lít

      1,048,950

187

HE02282500

n-hexan 96%

chai/2.5l

         931,500

HE02323500

n-Hexane, min.99% reagent, ACS

2.5L

      1,012,500

188

HE02281000

n-Hexane 96%, GC ultra-trace analysis

ch/lít

      1,147,500

189

HE02421000

n-Hexane, HPLC

ch/lít

      1,485,000

190

NI01210100

Nickel, standard solution 1000 mg/l (Ni2+)

ch/100ml

         189,000

191

AC16011000

Nitric Acid, min. 65%, reagent grade, ISO, Ph Eur, for determinations with dithizone

ch/lít

         445,500

192

AC16071000

Nitric Acid, min. 69,5%, reagent grade

x 1 l

         615,600

193

PE00951000

n-Pentane, 99%, extra pure

ch/lít

      1,316,250

194

01-635-500

Nutrient Agar (ISO)

x 500 g

      1,316,250

195

02-144-500

Nutrient Broth (APHA)

500 g

      1,350,000

AC17201000

Oxalic acid dihydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur.

kg

         465,750

196

CR00621000

o-Cresol, synthesis grade

ch/lít

         641,250

197

FE01000005

o-Phenanthroline monohydrate, redox indicator, reagent grade, ACS

ch/5gr

         735,750

198

AC10981000

ortho-Phosphoric acid, 85%, extra pure, Ph Eur, BP, NF, E 338

ch/lít

         472,500

199

AC10981000

ortho-Phosphoric acid, 85%, extra pure,

1 l

         472,500

200

07-489-500

Pepton Casein ( tryptone )

x500g

      2,524,500

201

AC17601000

Perchloric acid 70%

ch/lit

      1,890,000

202

AC17651000

Perchloric acid, solution in acetic acid

ch/lit

      1,350,000

204

ET00952500

Petroleum ether, boiling range 40 - 60 °C, Multisolvent® HPLC grade

ch/2.5L

         911,250

205

FE04820500

phenol

ch/500g

         641,250

206

02-032-500

Phenol Red Broth

x/500g

      1,687,500

207

RO01300025

Phenol red, indicator, ACS

ch/25gr

      1,316,250

208

FE04950025

Phenolphthalein, indicator, ACS

ch/25gr

         270,000

209

01-161-500

Plate Count Agar (PCA)

x500gr

      1,316,250

210

PO01250500

Potasium antimonyl tartrat

x500g

      1,248,750

211

PO033300GA

Potasium permanganate 0.1N

x80ml

         567,000

212

PO01101000

Potassium acetate, reagent grade, ACS

ch/kg

         533,250

213

PO01680100

Potassium bromide, IR spectroscopy grade

ch/100gr

      1,215,000

214

PO02001000

Potassium chloride, reagent grade

ch/kg

         405,000

215

PO02141000

Potassium chromate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

      2,227,500

216

PO01300500

Potassium hydrogen phthalate, reagent grade

ch/500gr

         648,000

217

PO02751000

potassium hydroxide

ch/kg

         639,900

218

PO04000250

Potassium iodate

ch/250g

      2,430,000

219

PO04110500

Potassium iodide, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

      2,126,250

221

PO03310500

Potassium permanganate

x500g

      1,073,250

222

PO03550500

Potassium sodium tartrate tetrahydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         452,250

223

PO03651000

Potassium sulfate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         567,000

224

PO02201000

Potassium dichromate, reagent grade, ACS

x 1 kg

      2,227,500

225

PO02601000

Potassium dihydrogen phosphate, reagent

x 1 kg

         675,000

226

PO03600500

Potassium sorbate, extra pure, Ph Eur,

x 500 g

      1,651,050

227

Potato Dextrose Agar (PDA)

                    -

228

01-483-500

Potato Dextrose Agar (PDA)

x 500 g

      1,748,250

229

PI01241000

Pyridine

x1l

      1,221,750

230

02-379-500

Rappaport Vassiliadis Broth

x 500 g

      1,590,300

231

02-668-500

R-V Salmonella Enrichment Broth

x 500 g

      1,517,400

232

01-165-500

Sabouraud Dextrose Agar

x 500 g

      1,417,500

233

GE00481000

Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm, for flash

ch/kg

      1,890,000

234

GE00491000

Silica gel 60, 0,06 - 0,2 mm, for column chromatography (70 - 230 mesh ASTM)

ch/kg

      1,620,000

GE00421000

Silica gel with humidity indicator (orange)

ch/kg

         911,250

235

PL00500100

Silver nitrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/100gr

      4,725,000

236

PL00710100

Silver sulfate, reagent grade, ACS

x 100 g

      4,725,000

237

01-177-500

Simmon Citrate agar (iC)

ch/500g

      1,664,550

238

PL00551000

Siver nitrate, solution 0.1 mol/L

( AgNO3 0.1N )

ch/lit

      1,664,550

239

SO00350500

Sodium acetate anhydrous

ch/500g

         465,750

240

SO00350500

Sodium acetate anhydrous, reagent grade, ACS

ch/500gr

         465,750

241

SO00251000

Sodium acetate trihydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         392,850

242

SO00910250

Sodium azide, extra pure

ch/250gr

         945,000

243

SO01161000

Sodium carbonate anhydrous, reagent grad

ch/kg

         537,300

244

SO02270500

Sodium chloride, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         202,500

245

SO02900500

Sodium disulfite, reagent grade, ACS/ sodium pyrosunfit/ sodium đisunfit

ch/500gr

         342,900

246

SO01310500

Sodium hydrogen carbonate, reagent grade, ACS, ISO

ch/500gr

         414,450

247

SO042700PA

Sodium hydroxide 0,1N

x60ml

         445,500

249

SO04731000

Sodium hydroxide basic

ch/kg

         472,500

250

SO04900250

Sodium Molybdate dihydrate

x250g

      1,773,900

251

SO04890100

Sodium molybdate dihydrate

ch/100gr

         923,400

252

SO05200100

Sodium nitroprusside

x100g

      1,436,400

253

SO06330250

Sodium salicylate, reagent grade

ch/250gr

         598,050

254

SO06641000

Sodium sulfate anhydrous, powder, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         461,700

255

SO06691000

Sodium sulfite, reagent grade, ACS

ch/kg

         538,650

256

SO07271000

Sodium thiosulfate pentahydrate, reagent grade, ACS, ISO

ch/kg

         600,750

257

SO07950250

Sodium tungstate dihydrate, reagent grade, ACS

ch/250gr

      1,676,700

258

SO00351000

Sodium acetate anhydrous, reagent grade,

x 1 kg

         788,400

259

SO01251000

Sodium benzoate, synthesis grade

x 1 kg

      1,178,550

260

SO03301000

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, e

1 kg

         681,750

261

SO02900500

Sodium disulfite, reagent grade, ACS

500 g

         342,900

262

SO04411000

Sodium hydroxide, solution 1 mol/l (1 N)

x 1 l

         425,250

263

SO04361000

Sodium hypochlorite, solution 15% w/v

x 1 l

         434,700

264

SO08250100

Sodium iodate, reagent grade

x 100 g

         518,400

265

SO04500500

Sodium lauryl sulfate, 95%, extra pure

500 g

         607,500

266

SO04501000

Sodium lauryl sulfate, 95%, extra pure

x 1 kg

      1,004,400

267

SO05121000

Sodium nitrite, reagent grade, ACS

x 1 kg

      1,285,200

268

AL07151000

Starch, soluble, synthesis grade

ch/kg

         776,250

269

SU00600100

Sulfanilamide

x100g

      1,448,550

270

AC20600100

Sulfanilic acid, reagent grade, ACS

ch/100gr

         344,250

271

AC207200PA

Sulfuric acid 0,1N

x80ml

         457,650

272

AC20801000

Sulfuric acid, solution 0,5 mol/l (1 N)

ch/lít

         243,000

273

AC21101000

Sulfuric acid, 95-98%, ISO BASIC

x 1 l

         324,000

274

01-567-500

TCBS Agar

x500g

      1,417,500

ME05512500

tert-Butyl methyl ether, reagent grade

2.5L

         945,000

275

TE02251000

Tetrahydrofuran, HPLC grade

1 l

      1,147,500

276

TE02282500

Textrahydrouran HPLC

x2.5l

      1,552,500

277

TI01400050

Thiocetamide GR

x50g

         675,000

278

02-186-500

Thioglycollate broth

x500g

      1,944,000

03-187-500

Thioglycolate Fluid Medium

x500g

      1,863,000

279

ES00630100

Tin(II) chloride dihydrate, extra pure, Ph Eur

ch/100gr

         355,050

280

TO00851000

Toluene, Multisolvent grade ACS ISO UV-VIS

ch/lít

         182,250

281

AC31320250

Trichloroacetic acid, reagent grade, ACS

ch/250gr

         580,500

282

TR02021000

Triethanolamine, extra pure, Ph Eur, NF

ch/lít

      2,409,750

283

TR02161000

Triethylamin, reagent grade, Reag. Ph Eur

ch/lít

         699,300

284

AC31410100

Trifluoroacetic acid, synthesis grade

ch/100gr

         472,500

285

01-192-500

Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)

x 500 g

      1,590,300

286

01-278-500

Triptosa Sulfito Cicloserina Agar (TSC)

500 g

      3,126,600

287

SO02000500

Trisodium citrate dihydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

ch/500g

         452,250

288

SO03400500

tri-Sodium phosphate dodecahydrate, reag

x 500 g

         494,100

289

TR04441000

Triton X-100 (polyethylen glycol mono), extra pure

ch/lit

      1,012,500

290

01-200-500

Tryptic Soy Agar (TSA) (Eur. Phar.)

x 500 g

      1,437,750

291

02-200-025

Tryptic Soy Broth (TSB) (Eur. Pharm.)

25 Kg

                    -

292

02-200-500

Tryptic Soy Broth (TSB) (Eur. Pharm.)

x 500 g

      1,080,000

293

01-619-500

Tryptone Bile Glucuronic Agar (TBX Agar)

x500g

      7,323,750

294

03-156-500

Tryptone Water

x500g

      1,208,250

295

07-197-500

Tryptose

x500gr

      2,235,600

296

02-108-500

Tryptose Lauryl sulfate Broth

x 500 g

      1,275,750

297

TW00201000

Tween® 20, synthesis grade

ch/lit

         804,600

298

TW00801000

Tween® 80, synthesis grade

1 l

         810,000

299

UR01310500

Urea, reagent grade, ACS

x 500 g

         857,250

300

VA01501000

Vaseline

x1kg

         719,550

301

01-164-500

Violet Red Bile Agar (VRB Agar)

x 500 g

      1,275,750

302

AG00012500

Water gradient HPLC

x2,5l

         486,000

303

XI00551000

xylen mixture of isomers GR

x 1l

         513,000

304

01-211-500

Xylose lysine desoxycholate (XLD)

x500g

      1,863,000

305

07-079-500

Yeast Extract

x 500 g

      1,144,800

306

CI01620250

Zinc chloride, reagent grade, ACS, ISO

ch/250gr

         479,250

307

CI02700500

Zinc sulphate helptahydrate

ch/500g

         567,000

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

Đánh giá

Bình luận

comments powered by Disqus

Sản phẩm cùng loại khác

  • Call Me
  • Call Me
  • Call Me
  • Call Me
Chinese (Simplified)EnglishGermanJapaneseKoreanVietnamese