Trang chủHÓA CHẤT THÍ NGHIỆMHÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG
Hóa chất thí nghiệm Xilong được phân phối bởi hóa chất Việt Mỹ giá rẻ nhất, tiết kiệm 25%

HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG

Giá:

  • Call 0947 464 464
Đặt Hàng Ngay

TẬP ĐOÀN VMCGROUP VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN VMCGROUP VIỆT NAM
Việt Mỹ trân trọng cảm ơn Quý vị đã luôn quan tâm và ủng hộ!
Hãy cho chúng tôi có cơ hội phục vụ tốt Quý vị nhé!
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG

Mô tả ngoại quan:
 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÓA CHẤT VIỆT MỸ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh gần nhất để có giá tốt!

 
 

BẢNG GIÁ HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG

 
TT TÊN HÀNG CÔNG THỨC QUY CÁCH GIÁ BÁN 
1 1,1,1-Trichloroethane   CP500ml     243,000
2 1,10-Phenanthroline C12H8N2.H2O AR5g       81,000
3 1,2-Dichloroethane CH2ClCH2Cl AR500ml       60,750
4 1,4-Dioxane (C2H4)2O2 AR500ml     114,750
5 1-Naphthol C10H8O AR25g       44,550
6 2-Butanone C4H8O AR500ml     121,500
7 2-Naphthol C10H7OH AR100g     168,750
8 5-Sulfosalicylic acid C7H6O6S·2H2O AR100g       87,750
9 8-Hydroxyquinoline C9H7NO AR25g       81,000
10 Acetaldehyde 40% CH3CHO AR500ml       54,000
11 Acetic acid glascial CH3COOH AR500ml       45,900
12 Acetone CH3COCH3 AR500ml       54,000
13 Acetonitrile CH3CN AR500ml     110,700
14 Alizarin red C14H8O4 IND25g       74,250
15 Aluminium nitrate Al(NO3)3·9H2O AR500g       72,900
16 Aluminium oxide Al2O3 AR500g       58,050
17 Aluminium powder 200 Al AR500g     147,150
18 Aluminium sheet Al CP250g     114,750
19 Aluminium sulfate octadecahydrate Al2(SO4)3·18H2O AR500g       60,750
20 Aluminum chloride hexahydrate AlCl3·6H2O AR500g       67,500
21 Aluminum hydroxide Al(OH)3 AR500g       58,050
22 Aminobenzensulfonic acid(A.sulfanilic) C6H7NO3S AR100g       87,750
23 Ammonia solution NH3 AR500ml       29,700
24 Ammonium acetate CH3COONH4 AR500g       56,700
26 Ammonium aluminium sulphate NH4AlSO4 AR500g       62,100
27 Ammonium carbonate (NH4)2CO3 AR500g       54,000
28 Ammonium chloride NH4Cl AR500g       48,600
29 Ammonium citrate tribasic C6H17N3O7 AR500g     114,750
30 Ammonium dihydrogen phosphate NH4H2PO4 AR500g       64,800
31 Ammonium ferric citrate FeC6H5O7.NH4OH;C6H10FeNO8 AR500g     209,250
32 Ammonium fluoride  NH4F AR250g       51,300
33 Ammonium hydrogen carbonate NH4HCO3 AR500g       43,200
34 Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O AR500g       58,050
36 Ammonium iron(Ⅲ)sulfate dodecahydrate NH4Fe(SO4)2•12H2O AR500g       54,000
37 Ammonium molybdate (NH4) 6Mo7O24·4H2O AR500g   1,080,000
38 Ammonium nitrate NH4NO3 AR500g       81,000
39 Ammonium oxalate (NH4)2C2O4 AR500g     108,000
40 Ammonium persulfate (NH4)2S2O8 AR500g       44,550
42 Ammonium phosphate (NH4)3PO4 AR500g       74,250
43 Ammonium sulfate (NH4)2SO4 AR500g       40,500
44 Ammonium thiocyanate (Am sulfocyanua) NH4SCN AR500g     110,700
45 Aniline C6H5NH2 AR500g       91,800
46 Antimony Potassium tartarat C8H4K2O12Sb2.3H2O AR500g     195,750
47 Barium carbonate BaCO3 AR500g       81,000
48 Barium chloride dihydrate BaCl2·2H2O AR500g       41,850
49 Barium hydroxide Ba(OH)2.8H2O AR500g       71,550
50 Barium nitrate Ba(NO3)2 AR500g       70,200
51 Barium sulfate BaSO4 AR500g       74,250
52 Benzaldehyde C6H5CHO AR500ml     101,250
53 Benzene C6H6 AR500ml       56,700
54 Benzoic acid C6H5COOH AR250g       67,500
55 Benzyl alcohol C7H8O AR500ml       94,500
56 Bismuth nitrate Bi(NO3)3.5H2O AR500g     303,750
57 Bismuth oxide Bi2O3 AR250g     398,250
58 Boric acid H3BO3 AR500g       56,700
60 Bromcresol green C21H14O5Br4S IND10g     135,000
61 Bromine solution3% Br2 AR500ml              -
63 Bromocresol purple C21H16Br2O5S IND10g       97,200
65 Bromophenol blue C19H10O5Br4S IND25g     148,500
67 Bromothymol blue C27H28Br2O5S IND10g     108,000
68 Butyraldehyde C4H8O CP500ml     297,000
69 Cadmium chloride CdCl2·2 H2O AR100g     141,750
70 Cadmium nitrate Cd(NO3)2·4H2O AR100g     162,000
71 Cadmium oxide CdO AR250g     398,250
72 Cadmium sulfate CdSO4 AR100g     108,000
73 Calcium acetate Ca(CH3COO)2 AR250g       78,300
74 Calcium carbonate CaCO3 AR500g       74,250
75 Calcium chloride anhydrous CaCl2 AR500g       36,450
76 Calcium chloride dihydrate CaCl2.2H2O AR500g       47,250
77 Calcium dihydrogen phosphate Ca(H2PO4)2·H2O AR500g     337,500
78 Calcium fluoride CaF2 AR500g     195,750
79 Calcium hydroxide Ca(OH)2 AR500g       54,000
80 Calcium nitrate Ca(NO3)2·4H2O AR500g       56,700
81 Calcium oxide CaO AR500g       54,000
82 Calcium phosphate Ca3(PO4)2 AR500g     141,750
83 Calcium sulfate anhydrous CaSO4 AR250g       32,400
84 Carbon disulfide CS2 AR500ml     121,500
85 Carbon tetrachloride CCl4 AR500ml              -
86 Charcoal active(powder) (Than hoạt tính) C AR500g       54,000
87 Chromic anhydride(Chromium trioxide) CrO3 AR500g     135,000
88 Chromium III chloride CrCl3 AR500g     135,000
89 Citric acid monohydrate C6H8O7 AR500g       66,150
91 Cobalt nitrate hexahydrate Co(NO3)2·6H2O AR100g     128,250
92 Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrate CoCl2·6H2O AR100g     182,250
93 Cobaltous sulfate heptahydrate CoSO4·7H2O AR100g     168,750
94 Congo red C32H22N6Na2O6S2 AR25g       97,200
95 Copper (II) chloride dihydrate CuCl2.2H2O AR 500g     168,750
96 Copper nitrate Cu(NO3)2 AR500g     162,000
97 Copper powder Cu AR500g     357,750
98 Copper(Ⅰ) chloride CuCl AR500g     229,500
99 Copper(Ⅱ)oxide powder CuO AR500g     330,750
100 Copper(II)sulfate pentahydrate CuSO4·5H2O AR500g       94,500
101 Cresol red   IND25g       87,750
102 Crystal violet C25H30ClN3 IND25g       87,750
104 Cupric acetate Cu(CH3COO)2 AR500g     216,000
105 Cupric sulfate anhydrous CuSO4 AR500g     205,200
106 Cyclohexane C6H12 AR500ml       54,000
107 Cyclohexanol C6H12O AR500ml     135,000
108 Dextrin (C6H10O5)n.H2O AR500g       94,500
109 Dichloromethane CH2Cl2 AR500ml       83,700
110 Diethanolamine C4H11NO2 AR500ml       81,000
111 Diethylene glycol HOCH2CH2OCH2CH2OH AR500ml       81,000
112 Dimethylglyoxime C4H8N2O2 AR25g     148,500
113 Diphenylamine C12H11N AR100g       91,800
114 di-Potassium hydrogen phosphate K2HPO4·3H2O AR500g       56,700
115 Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate Na2HPO4·12H2O AR500g       35,100
117 Disodium tetraborate decahydrate Na2B4O7·10H2O AR500g       48,600
118 Ethanol C2H5OH AR500ml       51,300
119 Ethanolamine HOCH2CH2NH2 AR500ml       81,000
120 Ethyl acetate C2H5CH3COO AR500ml       54,000
121 Ethyl ether (CH3CH2)2O AR500ml       76,950
122 Ethylene glycol C2H6O2 AR500ml       67,500
123 Ethylenediamine tetraacetic acid C10H16N2O8 AR250g       60,750
124 Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt C10H14N2O8 Na2·2H2O AR250g       60,750
126 Ferric nitrate Fe(NO3)3 AR500g       72,900
127 Ferric oxide Fe2O3 AR500g     128,250
128 Ferric sulfate Fe2(SO4)3 AR500g       97,200
129 Ferric trichloride anhydrous FeCl3 AR500g       54,000
130 Ferrous sulphide FeS AR500g       52,650
131 Formaldehyde solution HCHO AR500ml       35,100
133 Formic acid HCOOH AR500ml       74,250
134 Fuchsin acide C20H17N3Na2O9S2 IND25g       94,500
135 Fuchsin basic C20H20CIN3 IND25g       87,750
137 Gentian violet C25H30CIN3 BS25g       67,500
139 Glucose C6H12O6.H2O AR500g       51,300
140 Glycerol (Glycerin) HOCH2CHOHCH2OH AR500ml       54,000
141 Glycine C2H5NO2 BR100g       47,250
143 Hexamethylenetetramine C6H12N4 AR500g       74,250
144 Hydrochloric acid HCl AR500ml       30,375
145 Hydrochloric acid HCl AR500ml       30,375
146 Hydrogen peroxide30% H2O2 AR500ml       36,450
147 Hydroquinone C6H4(OH)2 AR250g     216,000
  Hydroxylamine hydrochloride NH2OH·HCL 100g       71,550
149 Hydroxylamine hydrochloride NH2OH·HCL AR25g       40,500
150 Iodine I2 AR250g   1,161,000
151 Indigo carmine C16H10N2O8S2.2Na AR25g     229,500
153 Iron(Ⅱ) sulfate heptahydrate FeSO4·7H2O AR500g       33,750
154 Iron(Ⅲ)chloride hexahydrate FeCl3·6H2O AR500g       54,000
156 Iron(II)chloride tetrahydrate FeCl2.4H2O AR500g     101,250
159 Iso amyl alcohol (CH3)2CHCH2CH2OH AR500ml     101,250
160 Iso Octane C8H18 AR500ml     135,000
161 iso-butyl alcohol (CH3)2CHCH2OH AR500ml       67,500
162 Isopropyl alcohol (2-Propanol) CH3CHOHCH3 AR500ml       67,500
163 L(+)-Tartaric acid C4H6O6 AR500g     148,500
164 Lactic acid C3H6O3 AR500ml       81,000
166 Lactose C12H22O11·H2O AR500g     148,500
168 L-Ascorbic acid (Vitamin C) C6H8O6 AR25g       35,775
169 L-Cysteine C3H7NO2S BR5g       67,500
170 Lead nitrate Pb(NO3)2 AR500g     105,300
172 Lead oxide yellow PbO AR500g     121,500
174 Lead(II) acetate trihydrate Pb(CH3COO)2.3H2O AR500g     108,000
175 Lead(II) acetate trihydrate Pb(CH3COO)2.3H2O AR500g     108,000
176 Lead(II)acetate basic Pb(CH3COO)2·Pb(OH)2 AR500g     108,000
177 L-Glutamic acid C5H9NO4 BR100g     148,500
178 Magnesium carbonate basic (MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O AR250g       81,000
179 Magnesium chloride hexahydrate MgCl2.6H2O AR500g       54,000
180 Magnesium hydroxide Mg(OH)2 AR100g       81,000
181 Magnesium nitrate Mg(NO3)2 AR500g       67,500
182 Magnesium oxide MgO AR250g     113,400
183 Magnesium stearate Mg(C17H35COO)2 CP250g       67,500
184 Magnesium Sulfate MgSO4.7H2O AR500g       47,250
185 Malachite green C23H25ClN2 CP25g       47,250
187 Malic acid C4H6O5 AR25g       81,000
188 Manganese acetate Mn(CH3COO)2·4H2O AR500g     108,000
189 Manganese carbonate MnCO3 AR500g     175,500
190 Manganese chloride tetrahydrate MnCl2·4H2O AR500g       81,000
192 Manganese dioxide MnO2 AR250g     189,000
193 Manganese sulfate monohydrate MnSO4·H2O AR500g       81,000
194 Mannitol CH2(OH)(CHOH)4CH2OH AR100g       54,000
195 Methanol CH3OH AR500ml       36,450
196 Methyl orange C14H14N3NaO3S AR25g       47,250
198 Methyl red C15H15N3O2 IND25g       67,500
200 Methylene blue C16H18N3SCl Ind25g       72,900
201 Monochlorobenzene C6H5Cl AR500ml       94,500
202 Murexide C8H8N6O6 IND25g     141,750
205 N,N.Dimethyl aniline C8H11N AR500ml     101,250
206 n-Butyl acetate CH3COO(CH2)CH3 AR500ml       74,250
207 n-butyl alcohol (n-Butanol) C4H9OH AR500ml       78,300
208 n-Butyric acid CH3CH2CH2COOH AR500ml       81,000
209 n-Hexane CH3(CH2)4 CH3 AR500ml       87,750
211 Nickel nitrate Ni(NO3)2·6H2O AR500g     270,000
212 Nickel sulfate NiSO4·6H2O AR500g     270,000
213 Ninhydrin C9H6O4 AR5g       81,000
214 Nitric acid HNO3 AR500ml       35,100
216 n-Pentane C5H12 AR500ml     135,000
217 n-propanol C3H8O AR500ml       81,000
219 Oleic acid C18H34O2 AR500ml       81,000
220 Oxalic acid dihydrate H2C2O4.2H2O AR500g       58,050
222 Paraffin liquid   CP500ml       67,500
223 Perchloric acid HClO4 AR500ml              -
224 Pertroleum ether (30-60)   AR500ml       64,800
226 Pertroleum ether 60-90   AR500ml       62,100
  peptone   250g     128,250
227 Phenol C6H5OH AR500g       85,050
228 Phenol phthalein C2OH14O4 IND25g       31,050
229 Phenylhydrazine C6H8N2 AR500ml       67,500
230 Phosphoric acid H3PO4 AR500ml       71,550
231 Phosphorus, red P4 AR500g     243,000
232 Picric acid C6H3N3O7 AR25g       74,250
233 Potassium aluminum sulfate KAl(SO4)2 AR500g       47,250
234 Potassium Biphtalate C8H5KO4 AR500g     114,750
235 Potassium bromate KBrO3 AR500g     141,750
236 Potassium bromide KBr AR500g     135,000
238 Potassium carbonate crystal K2CO3·1.5 H2O AR500g       94,500
239 Potassium chlorate KClO3 AR500g     135,000
240 Potassium chloride KCl AR500g       54,000
241 Potassium chromate KCrO4 AR500g     168,750
242 Potassium dichromate K2Cr2O7 AR500g     153,900
243 Potassium dihydrogen phosphate KH2PO4 AR500g       64,800
244 Potassium ferricyanide K3Fe(CN)6 AR500g     159,300
245 Potassium ferrocyanide K4Fe(CN)6.3H2O AR500g     151,200
246 Potassium fluoride dihydrate KF·2H2O AR500g       87,750
247 Potassium hydrogen carbonate KHCO3 AR500g       74,250
248 Potassium hydroxide KOH AR500g       54,000
249 Potassium iodine KI AR500g   1,552,500
250 Potassium nitrate KNO3 AR500g       67,500
251 Potassium nitrite KNO2 AR500g     472,500
252 Potassium oxalate K2C2O4 AR500g     114,750
253 Potassium perchlorate KClO4 AR500g     418,500
254 Potassium permanganate KMnO4 AR500g     202,500
255 Potassium persulfate K2S2O8 AR500g       90,450
257 Potassium sodium tactrate tetrahydrate C4H4O6KNa·4H2O AR500g     124,200
258 Potassium sulphate naoj AR500g       76,950
260 Potassium thiocyanate ( K-sulfocyanure) KSCN AR500g     135,000
261 Pyridine C5H5N AR500ml     189,000
263 Salicylic acid C6H4(OH)COOH AR250g       81,000
264 sec-Butanol C4H10O AR500ml     216,000
265 Silica gel self indicator mSiO2·nH2O CP500g       67,500
266 Silicon dioxide Si-O2 AR500g       60,750
267 Silver nitrate AgNO3 AR100g   3,577,500
268 Silver sulfate Ag2SO4 AR100g   3,307,500
269 Sodium acetate anhydrous CH3COONa AR500g       54,000
271 Sodium acetate trihydrous NaCH3COO.3H2O AR500g       43,200
272 Sodium benzoate C7H5 O2Na AR250g       60,750
274 Sodium bromide NaBr AR500g     114,750
275 Sodium carbonate anhydrous Na2CO3 AR500g       47,250
276 Sodium chloride NaCl AR500g       36,450
278 Sodium dihydrogen phosphate,dihydrate NaH2PO4·2H2O AR500g       49,950
279 Sodium fluoride NaF AR500g       87,750
280 Sodium hexametaphosphate (NaPO3)6 AR500g       81,000
281 Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 AR500g       43,200
282 Sodium hydrogen sulfite NaHSO3 AR500g       48,600
283 Sodium hydroxide NaOH AR500g       35,775
284 Sodium hypochlorite  solution NaOCl AR500ml       35,100
286 Sodium molybdate Na2MoO4 ·2H2O AR500g   1,154,250
287 Sodium nitrate NaNO3 AR500g       67,500
288 Sodium nitrite NaNO2 AR500g       47,250
289 Sodium oxalate Na2C2O4 AR500g       87,750
290 Sodium peroxide Na2O2 AR500g     324,000
291 Sodium pyrosulfite(Sodium metabisulfite) Na2S2O5 AR500g       60,750
292 Sodium salicylate C7H5NaO3 AR250g     108,000
293 Sodium silicate crystl Na2SiO3·9H2O AR500g       50,625
294 Sodium sulfate anhydrous Na2SO4 AR500g       43,200
296 Sodium sulfide nonahydrate Na2S AR500g       47,250
298 Sodium sulfite anhydrous Na2SO3 AR500g       44,550
299 Sodium thiosulfate pentahydrate Na2S2O3·5H2O AR500g       40,500
301 Solochrome black T C20H12N3NaO7S IND25g       43,200
302 Stannous chloride SnCl2·2H2O AR500g     472,500
303 Starch solube   AR500g       87,750
304 Stearic acid C18H36O2 AR500g       87,750
305 Strontium nitrate Sr(NO3)2 AR500g     202,500
306 Succinic acid (CH2COOH)2 AR100g       87,750
307 Sucrose C12H22O11 AR500g       67,500
308 Sulfamic acid ( Amidosulfuric) H3NO3S AR100g       67,500
309 Sulfur sublimed S CP500g       67,500
310 Sulfuric acid H2SO4 AR500ml       33,075
311 tert-Butyl alcohol (CH3)3COH AR500ml     101,250
312 Tetrahydrofuran C4H8O AR500ml     141,750
313 Thiamine hydrochloride (B1) C12H17ClN4OS.HCl BR25g     101,250
314 Thiourea H2NCSNH2 AR500g     114,750
315 Thymol blue, indicator C27H30O5S AR25g     175,500
316 thymolphthalein, indicator C28H30O4 AR25g     175,500
318 Toluene C6H5CH3 AR500ml       54,000
319 Trichloroacetic acid CCl3.COOH AR500g     195,750
320 Trichloroethylene C2HCl3 AR500ml     108,000
321 Trichloromethane (Chloroform) CHCl3 AR500ml              -
322 Triethanolamine C6H15NO3 AR500ml     114,750
323 Trisodium citrate dihydrate C6H5Na3O7.2H2O AR500g       63,450
324 Trisodium phosphate dodecahydrate Na3PO4·12H2O AR500g       44,550
325 Tween 20   CP500ml     141,750
326 Tween 80   CP500ml     108,000
327 Urea   AR500g       64,800
328 Vaseline white   SG500g       78,300
330 Xylene C6H4(CH3)2 AR500ml       70,200
331 Zinc acetate dihydrate Zn(CH3COO)2.H2O AR500g       81,000
332 Zinc chloride ZnCl2 AR500g       81,000
333 Zinc granular Zn AR500g     148,500
334 Zinc nitrate hexahydrate Zn(NO3)2·6H2O AR500g       81,000
335 Zinc oxide ZnO AR500g     108,000
336 Zinc powder Zn AR500g     114,750
337 Zinc sulfate  heptahydrate ZnSO4·7H2O AR500g       60,750

VMC GROUP tự hào là đơn vị chuyên cung cấp các hóa chất thí nghiệm uy tín, chất lượng với giá cả phải chăng. Mời quý khách hàng tham khảo thêm các thông tin chi tiết về hóa chất thí nghiệm tại đây.
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã đến với Hóa chất Việt Mỹ!

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

Đánh giá

Bình luận

comments powered by Disqus

Sản phẩm cùng loại khác

  • Call Me
  • Call Me
  • Call Me
  • Call Me
Chinese (Simplified)EnglishGermanJapaneseKoreanVietnamese