Hóa chất thí nghiệm Xilong được phân phối bởi hóa chất Việt Mỹ giá rẻ nhất, tiết kiệm 25%

HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG

Giá:

  • Call 0947 464 464
Đặt Hàng Ngay

VMCGROUP VIỆT NAM
VMCGROUP VIỆT NAM
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG

Mô tả ngoại quan:
 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÓA CHẤT VIỆT MỸ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh gần nhất để có giá tốt!

 
 

BẢNG GIÁ HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG

 

TT

TÊN HÀNG

CÔNG THỨC

Quy Cách

 Giá Bán 

1

1,1,1-Trichloroethane

 

CP500ml

    243,000

2

1,10-Phenanthroline

C12H8N2.H2O

AR5g

      81,000

3

1,2-Dichloroethane

CH2ClCH2Cl

AR500ml

      60,750

4

1,4-Dioxane

(C2H4)2O2

AR500ml

    114,750

5

1-Naphthol

C10H8O

AR25g

      44,550

6

2-Butanone

C4H8O

AR500ml

    121,500

7

2-Naphthol

C10H7OH

AR100g

    168,750

8

5-Sulfosalicylic acid

C7H6O6S·2H2O

AR100g

      87,750

9

8-Hydroxyquinoline

C9H7NO

AR25g

      81,000

10

Acetaldehyde 40%

CH3CHO

AR500ml

      54,000

11

Acetic acid glascial

CH3COOH

AR500ml

      45,900

12

Acetone

CH3COCH3

AR500ml

      54,000

13

Acetonitrile

CH3CN

AR500ml

    110,700

14

Alizarin red

C14H8O4

IND25g

      74,250

15

Aluminium nitrate

Al(NO3)3·9H2O

AR500g

      72,900

16

Aluminium oxide

Al2O3

AR500g

      58,050

17

Aluminium powder 200

Al

AR500g

    147,150

18

Aluminium sheet

Al

CP250g

    114,750

19

Aluminium sulfate octadecahydrate

Al2(SO4)3·18H2O

AR500g

      60,750

20

Aluminum chloride hexahydrate

AlCl3·6H2O

AR500g

      67,500

21

Aluminum hydroxide

Al(OH)3

AR500g

      58,050

22

Aminobenzensulfonic acid(A.sulfanilic)

C6H7NO3S

AR100g

      87,750

23

Ammonia solution

NH3

AR500ml

      29,700

24

Ammonium acetate

CH3COONH4

AR500g

      56,700

26

Ammonium aluminium sulphate

NH4AlSO4

AR500g

      62,100

27

Ammonium carbonate

(NH4)2CO3

AR500g

      54,000

28

Ammonium chloride

NH4Cl

AR500g

      48,600

29

Ammonium citrate tribasic

C6H17N3O7

AR500g

    114,750

30

Ammonium dihydrogen phosphate

NH4H2PO4

AR500g

      64,800

31

Ammonium ferric citrate

FeC6H5O7.NH4OH;C6H10FeNO8

AR500g

    209,250

32

Ammonium fluoride

 NH4F

AR250g

      51,300

33

Ammonium hydrogen carbonate

NH4HCO3

AR500g

      43,200

34

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O

AR500g

      58,050

36

Ammonium iron(Ⅲ)sulfate dodecahydrate

NH4Fe(SO4)2•12H2O

AR500g

      54,000

37

Ammonium molybdate

(NH4) 6Mo7O24·4H2O

AR500g

  1,080,000

38

Ammonium nitrate

NH4NO3

AR500g

      81,000

39

Ammonium oxalate

(NH4)2C2O4

AR500g

    108,000

40

Ammonium persulfate

(NH4)2S2O8

AR500g

      44,550

42

Ammonium phosphate

(NH4)3PO4

AR500g

      74,250

43

Ammonium sulfate

(NH4)2SO4

AR500g

      40,500

44

Ammonium thiocyanate (Am sulfocyanua)

NH4SCN

AR500g

    110,700

45

Aniline

C6H5NH2

AR500g

      91,800

46

Antimony Potassium tartarat

C8H4K2O12Sb2.3H2O

AR500g

    195,750

47

Barium carbonate

BaCO3

AR500g

      81,000

48

Barium chloride dihydrate

BaCl2·2H2O

AR500g

      41,850

49

Barium hydroxide

Ba(OH)2.8H2O

AR500g

      71,550

50

Barium nitrate

Ba(NO3)2

AR500g

      70,200

51

Barium sulfate

BaSO4

AR500g

      74,250

52

Benzaldehyde

C6H5CHO

AR500ml

    101,250

53

Benzene

C6H6

AR500ml

      56,700

54

Benzoic acid

C6H5COOH

AR250g

      67,500

55

Benzyl alcohol

C7H8O

AR500ml

      94,500

56

Bismuth nitrate

Bi(NO3)3.5H2O

AR500g

    303,750

57

Bismuth oxide

Bi2O3

AR250g

    398,250

58

Boric acid

H3BO3

AR500g

      56,700

60

Bromcresol green

C21H14O5Br4S

IND10g

    135,000

61

Bromine solution3%

Br2

AR500ml

             -

63

Bromocresol purple

C21H16Br2O5S

IND10g

      97,200

65

Bromophenol blue

C19H10O5Br4S

IND25g

    148,500

67

Bromothymol blue

C27H28Br2O5S

IND10g

    108,000

68

Butyraldehyde

C4H8O

CP500ml

    297,000

69

Cadmium chloride

CdCl2·2 H2O

AR100g

    141,750

70

Cadmium nitrate

Cd(NO3)2·4H2O

AR100g

    162,000

71

Cadmium oxide

CdO

AR250g

    398,250

72

Cadmium sulfate

CdSO4

AR100g

    108,000

73

Calcium acetate

Ca(CH3COO)2

AR250g

      78,300

74

Calcium carbonate

CaCO3

AR500g

      74,250

75

Calcium chloride anhydrous

CaCl2

AR500g

      36,450

76

Calcium chloride dihydrate

CaCl2.2H2O

AR500g

      47,250

77

Calcium dihydrogen phosphate

Ca(H2PO4)2·H2O

AR500g

    337,500

78

Calcium fluoride

CaF2

AR500g

    195,750

79

Calcium hydroxide

Ca(OH)2

AR500g

      54,000

80

Calcium nitrate

Ca(NO3)2·4H2O

AR500g

      56,700

81

Calcium oxide

CaO

AR500g

      54,000

82

Calcium phosphate

Ca3(PO4)2

AR500g

    141,750

83

Calcium sulfate anhydrous

CaSO4

AR250g

      32,400

84

Carbon disulfide

CS2

AR500ml

    121,500

85

Carbon tetrachloride

CCl4

AR500ml

             -

86

Charcoal active(powder) (Than hoạt tính)

C

AR500g

      54,000

87

Chromic anhydride(Chromium trioxide)

CrO3

AR500g

    135,000

88

Chromium III chloride

CrCl3

AR500g

    135,000

89

Citric acid monohydrate

C6H8O7

AR500g

      66,150

91

Cobalt nitrate hexahydrate

Co(NO3)2·6H2O

AR100g

    128,250

92

Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrate

CoCl2·6H2O

AR100g

    182,250

93

Cobaltous sulfate heptahydrate

CoSO4·7H2O

AR100g

    168,750

94

Congo red

C32H22N6Na2O6S2

AR25g

      97,200

95

Copper (II) chloride dihydrate

CuCl2.2H2O

AR 500g

    168,750

96

Copper nitrate

Cu(NO3)2

AR500g

    162,000

97

Copper powder

Cu

AR500g

    357,750

98

Copper(Ⅰ) chloride

CuCl

AR500g

    229,500

99

Copper(Ⅱ)oxide powder

CuO

AR500g

    330,750

100

Copper(II)sulfate pentahydrate

CuSO4·5H2O

AR500g

      94,500

101

Cresol red

 

IND25g

      87,750

102

Crystal violet

C25H30ClN3

IND25g

      87,750

104

Cupric acetate

Cu(CH3COO)2

AR500g

    216,000

105

Cupric sulfate anhydrous

CuSO4

AR500g

    205,200

106

Cyclohexane

C6H12

AR500ml

      54,000

107

Cyclohexanol

C6H12O

AR500ml

    135,000

108

Dextrin

(C6H10O5)n.H2O

AR500g

      94,500

109

Dichloromethane

CH2Cl2

AR500ml

      83,700

110

Diethanolamine

C4H11NO2

AR500ml

      81,000

111

Diethylene glycol

HOCH2CH2OCH2CH2OH

AR500ml

      81,000

112

Dimethylglyoxime

C4H8N2O2

AR25g

    148,500

113

Diphenylamine

C12H11N

AR100g

      91,800

114

di-Potassium hydrogen phosphate

K2HPO4·3H2O

AR500g

      56,700

115

Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate

Na2HPO4·12H2O

AR500g

      35,100

117

Disodium tetraborate decahydrate

Na2B4O7·10H2O

AR500g

      48,600

118

Ethanol

C2H5OH

AR500ml

      51,300

119

Ethanolamine

HOCH2CH2NH2

AR500ml

      81,000

120

Ethyl acetate

C2H5CH3COO

AR500ml

      54,000

121

Ethyl ether

(CH3CH2)2O

AR500ml

      76,950

122

Ethylene glycol

C2H6O2

AR500ml

      67,500

123

Ethylenediamine tetraacetic acid

C10H16N2O8

AR250g

      60,750

124

Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt

C10H14N2O8 Na2·2H2O

AR250g

      60,750

126

Ferric nitrate

Fe(NO3)3

AR500g

      72,900

127

Ferric oxide

Fe2O3

AR500g

    128,250

128

Ferric sulfate

Fe2(SO4)3

AR500g

      97,200

129

Ferric trichloride anhydrous

FeCl3

AR500g

      54,000

130

Ferrous sulphide

FeS

AR500g

      52,650

131

Formaldehyde solution

HCHO

AR500ml

      35,100

133

Formic acid

HCOOH

AR500ml

      74,250

134

Fuchsin acide

C20H17N3Na2O9S2

IND25g

      94,500

135

Fuchsin basic

C20H20CIN3

IND25g

      87,750

137

Gentian violet

C25H30CIN3

BS25g

      67,500

139

Glucose

C6H12O6.H2O

AR500g

      51,300

140

Glycerol (Glycerin)

HOCH2CHOHCH2OH

AR500ml

      54,000

141

Glycine

C2H5NO2

BR100g

      47,250

143

Hexamethylenetetramine

C6H12N4

AR500g

      74,250

144

Hydrochloric acid

HCl

AR500ml

      30,375

145

Hydrochloric acid

HCl

AR500ml

      30,375

146

Hydrogen peroxide30%

H2O2

AR500ml

      36,450

147

Hydroquinone

C6H4(OH)2

AR250g

    216,000

 

Hydroxylamine hydrochloride

NH2OH·HCL

100g

      71,550

149

Hydroxylamine hydrochloride

NH2OH·HCL

AR25g

      40,500

150

Iodine

I2

AR250g

  1,161,000

151

Indigo carmine

C16H10N2O8S2.2Na

AR25g

    229,500

153

Iron(Ⅱ) sulfate heptahydrate

FeSO4·7H2O

AR500g

      33,750

154

Iron(Ⅲ)chloride hexahydrate

FeCl3·6H2O

AR500g

      54,000

156

Iron(II)chloride tetrahydrate

FeCl2.4H2O

AR500g

    101,250

159

Iso amyl alcohol

(CH3)2CHCH2CH2OH

AR500ml

    101,250

160

Iso Octane

C8H18

AR500ml

    135,000

161

iso-butyl alcohol

(CH3)2CHCH2OH

AR500ml

      67,500

162

Isopropyl alcohol (2-Propanol)

CH3CHOHCH3

AR500ml

      67,500

163

L(+)-Tartaric acid

C4H6O6

AR500g

    148,500

164

Lactic acid

C3H6O3

AR500ml

      81,000

166

Lactose

C12H22O11·H2O

AR500g

    148,500

168

L-Ascorbic acid (Vitamin C)

C6H8O6

AR25g

      35,775

169

L-Cysteine

C3H7NO2S

BR5g

      67,500

170

Lead nitrate

Pb(NO3)2

AR500g

    105,300

172

Lead oxide yellow

PbO

AR500g

    121,500

174

Lead(II) acetate trihydrate

Pb(CH3COO)2.3H2O

AR500g

    108,000

175

Lead(II) acetate trihydrate

Pb(CH3COO)2.3H2O

AR500g

    108,000

176

Lead(II)acetate basic

Pb(CH3COO)2·Pb(OH)2

AR500g

    108,000

177

L-Glutamic acid

C5H9NO4

BR100g

    148,500

178

Magnesium carbonate basic

(MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O

AR250g

      81,000

179

Magnesium chloride hexahydrate

MgCl2.6H2O

AR500g

      54,000

180

Magnesium hydroxide

Mg(OH)2

AR100g

      81,000

181

Magnesium nitrate

Mg(NO3)2

AR500g

      67,500

182

Magnesium oxide

MgO

AR250g

    113,400

183

Magnesium stearate

Mg(C17H35COO)2

CP250g

      67,500

184

Magnesium Sulfate

MgSO4.7H2O

AR500g

      47,250

185

Malachite green

C23H25ClN2

CP25g

      47,250

187

Malic acid

C4H6O5

AR25g

      81,000

188

Manganese acetate

Mn(CH3COO)2·4H2O

AR500g

    108,000

189

Manganese carbonate

MnCO3

AR500g

    175,500

190

Manganese chloride tetrahydrate

MnCl2·4H2O

AR500g

      81,000

192

Manganese dioxide

MnO2

AR250g

    189,000

193

Manganese sulfate monohydrate

MnSO4·H2O

AR500g

      81,000

194

Mannitol

CH2(OH)(CHOH)4CH2OH

AR100g

      54,000

195

Methanol

CH3OH

AR500ml

      36,450

196

Methyl orange

C14H14N3NaO3S

AR25g

      47,250

198

Methyl red

C15H15N3O2

IND25g

      67,500

200

Methylene blue

C16H18N3SCl

Ind25g

      72,900

201

Monochlorobenzene

C6H5Cl

AR500ml

      94,500

202

Murexide

C8H8N6O6

IND25g

    141,750

205

N,N.Dimethyl aniline

C8H11N

AR500ml

    101,250

206

n-Butyl acetate

CH3COO(CH2)CH3

AR500ml

      74,250

207

n-butyl alcohol (n-Butanol)

C4H9OH

AR500ml

      78,300

208

n-Butyric acid

CH3CH2CH2COOH

AR500ml

      81,000

209

n-Hexane

CH3(CH2)4 CH3

AR500ml

      87,750

211

Nickel nitrate

Ni(NO3)2·6H2O

AR500g

    270,000

212

Nickel sulfate

NiSO4·6H2O

AR500g

    270,000

213

Ninhydrin

C9H6O4

AR5g

      81,000

214

Nitric acid

HNO3

AR500ml

      35,100

216

n-Pentane

C5H12

AR500ml

    135,000

217

n-propanol

C3H8O

AR500ml

      81,000

219

Oleic acid

C18H34O2

AR500ml

      81,000

220

Oxalic acid dihydrate

H2C2O4.2H2O

AR500g

      58,050

222

Paraffin liquid

 

CP500ml

      67,500

223

Perchloric acid

HClO4

AR500ml

             -

224

Pertroleum ether (30-60)

 

AR500ml

      64,800

226

Pertroleum ether 60-90

 

AR500ml

      62,100

 

peptone

 

250g

    128,250

227

Phenol

C6H5OH

AR500g

      85,050

228

Phenol phthalein

C2OH14O4

IND25g

      31,050

229

Phenylhydrazine

C6H8N2

AR500ml

      67,500

230

Phosphoric acid

H3PO4

AR500ml

      71,550

231

Phosphorus, red

P4

AR500g

    243,000

232

Picric acid

C6H3N3O7

AR25g

      74,250

233

Potassium aluminum sulfate

KAl(SO4)2

AR500g

      47,250

234

Potassium Biphtalate

C8H5KO4

AR500g

    114,750

235

Potassium bromate

KBrO3

AR500g

    141,750

236

Potassium bromide

KBr

AR500g

    135,000

238

Potassium carbonate crystal

K2CO3·1.5 H2O

AR500g

      94,500

239

Potassium chlorate

KClO3

AR500g

    135,000

240

Potassium chloride

KCl

AR500g

      54,000

241

Potassium chromate

KCrO4

AR500g

    168,750

242

Potassium dichromate

K2Cr2O7

AR500g

    153,900

243

Potassium dihydrogen phosphate

KH2PO4

AR500g

      64,800

244

Potassium ferricyanide

K3Fe(CN)6

AR500g

    159,300

245

Potassium ferrocyanide

K4Fe(CN)6.3H2O

AR500g

    151,200

246

Potassium fluoride dihydrate

KF·2H2O

AR500g

      87,750

247

Potassium hydrogen carbonate

KHCO3

AR500g

      74,250

248

Potassium hydroxide

KOH

AR500g

      54,000

249

Potassium iodine

KI

AR500g

  1,552,500

250

Potassium nitrate

KNO3

AR500g

      67,500

251

Potassium nitrite

KNO2

AR500g

    472,500

252

Potassium oxalate

K2C2O4

AR500g

    114,750

253

Potassium perchlorate

KClO4

AR500g

    418,500

254

Potassium permanganate

KMnO4

AR500g

    202,500

255

Potassium persulfate

K2S2O8

AR500g

      90,450

257

Potassium sodium tactrate tetrahydrate

C4H4O6KNa·4H2O

AR500g

    124,200

258

Potassium sulphate

naoj

AR500g

      76,950

260

Potassium thiocyanate ( K-sulfocyanure)

KSCN

AR500g

    135,000

261

Pyridine

C5H5N

AR500ml

    189,000

263

Salicylic acid

C6H4(OH)COOH

AR250g

      81,000

264

sec-Butanol

C4H10O

AR500ml

    216,000

265

Silica gel self indicator

mSiO2·nH2O

CP500g

      67,500

266

Silicon dioxide

Si-O2

AR500g

      60,750

267

Silver nitrate

AgNO3

AR100g

  3,577,500

268

Silver sulfate

Ag2SO4

AR100g

  3,307,500

269

Sodium acetate anhydrous

CH3COONa

AR500g

      54,000

271

Sodium acetate trihydrous

NaCH3COO.3H2O

AR500g

      43,200

272

Sodium benzoate

C7H5 O2Na

AR250g

      60,750

274

Sodium bromide

NaBr

AR500g

    114,750

275

Sodium carbonate anhydrous

Na2CO3

AR500g

      47,250

276

Sodium chloride

NaCl

AR500g

      36,450

278

Sodium dihydrogen phosphate,dihydrate

NaH2PO4·2H2O

AR500g

      49,950

279

Sodium fluoride

NaF

AR500g

      87,750

280

Sodium hexametaphosphate

(NaPO3)6

AR500g

      81,000

281

Sodium hydrogen carbonate

NaHCO3

AR500g

      43,200

282

Sodium hydrogen sulfite

NaHSO3

AR500g

      48,600

283

Sodium hydroxide

NaOH

AR500g

      35,775

284

Sodium hypochlorite  solution

NaOCl

AR500ml

      35,100

286

Sodium molybdate

Na2MoO4 ·2H2O

AR500g

  1,154,250

287

Sodium nitrate

NaNO3

AR500g

      67,500

288

Sodium nitrite

NaNO2

AR500g

      47,250

289

Sodium oxalate

Na2C2O4

AR500g

      87,750

290

Sodium peroxide

Na2O2

AR500g

    324,000

291

Sodium pyrosulfite(Sodium metabisulfite)

Na2S2O5

AR500g

      60,750

292

Sodium salicylate

C7H5NaO3

AR250g

    108,000

293

Sodium silicate crystl

Na2SiO3·9H2O

AR500g

      50,625

294

Sodium sulfate anhydrous

Na2SO4

AR500g

      43,200

296

Sodium sulfide nonahydrate

Na2S

AR500g

      47,250

298

Sodium sulfite anhydrous

Na2SO3

AR500g

      44,550

299

Sodium thiosulfate pentahydrate

Na2S2O3·5H2O

AR500g

      40,500

301

Solochrome black T

C20H12N3NaO7S

IND25g

      43,200

302

Stannous chloride

SnCl2·2H2O

AR500g

    472,500

303

Starch solube

 

AR500g

      87,750

304

Stearic acid

C18H36O2

AR500g

      87,750

305

Strontium nitrate

Sr(NO3)2

AR500g

    202,500

306

Succinic acid

(CH2COOH)2

AR100g

      87,750

307

Sucrose

C12H22O11

AR500g

      67,500

308

Sulfamic acid ( Amidosulfuric)

H3NO3S

AR100g

      67,500

309

Sulfur sublimed

S

CP500g

      67,500

310

Sulfuric acid

H2SO4

AR500ml

      33,075

311

tert-Butyl alcohol

(CH3)3COH

AR500ml

    101,250

312

Tetrahydrofuran

C4H8O

AR500ml

    141,750

313

Thiamine hydrochloride (B1)

C12H17ClN4OS.HCl

BR25g

    101,250

314

Thiourea

H2NCSNH2

AR500g

    114,750

315

Thymol blue, indicator

C27H30O5S

AR25g

    175,500

316

thymolphthalein, indicator

C28H30O4

AR25g

    175,500

318

Toluene

C6H5CH3

AR500ml

      54,000

319

Trichloroacetic acid

CCl3.COOH

AR500g

    195,750

320

Trichloroethylene

C2HCl3

AR500ml

    108,000

321

Trichloromethane (Chloroform)

CHCl3

AR500ml

             -

322

Triethanolamine

C6H15NO3

AR500ml

    114,750

323

Trisodium citrate dihydrate

C6H5Na3O7.2H2O

AR500g

      63,450

324

Trisodium phosphate dodecahydrate

Na3PO4·12H2O

AR500g

      44,550

325

Tween 20

 

CP500ml

    141,750

326

Tween 80

 

CP500ml

    108,000

327

Urea

 

AR500g

      64,800

328

Vaseline white

 

SG500g

      78,300

330

Xylene

C6H4(CH3)2

AR500ml

      70,200

331

Zinc acetate dihydrate

Zn(CH3COO)2.H2O

AR500g

      81,000

332

Zinc chloride

ZnCl2

AR500g

      81,000

333

Zinc granular

Zn

AR500g

    148,500

334

Zinc nitrate hexahydrate

Zn(NO3)2·6H2O

AR500g

      81,000

335

Zinc oxide

ZnO

AR500g

    108,000

336

Zinc powder

Zn

AR500g

    114,750

337

Zinc sulfate  heptahydrate

ZnSO4·7H2O

AR500g

      60,750

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM XILONG
Đánh giá

Bình luận

Sản phẩm cùng loại khác