HƯỚNG DẪN CÁCH PHA DUNG DỊCH CHLORINE CHUẨN

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA DUNG DỊCH CHLORINE CHUẨN
Đánh giá

Nguyên tắc: Từ Chlorine bột tinh khiết có hoạt tính 70%, pha thành dung dịch chlorine chuẩn có nồng độ 50.000 ppm.

* Cách pha như sau:

Thể tích cần pha (thùng nhựa):  100 lít

Lượng Chlorine tinh khiết cần dùng (Hoạt tính 70%): 100*50.000*100/70 =7.142.857mg = 7.142g = 7.1kg

  Vậy ta cho 7.1kg chlorine bột vào bể chứa 100 lít nước quậy cho tan thật đều ta được dung dịch chlorine chuẩn nồng độ 50.000 ppm

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH CHLORINE

 

Dùng cốc đong nhựa có vạch mức định lượng cho sẳn, đong lượng dung dịch chlorine chuẩn pha vào bể nước có thể tích cần pha. Theo hướng dẫn sau:

  1. KHỬ TRÙNG ỦNG
STT KHU VỰC Thể tích bể chứa (Lít) Nồng độ dung dịch Chlorine cần pha (ppm) Lượng dung dịch Chlorine chuẩn (ml)
1 Hồ nhúng ủng khu vực Đội I 450 (Lít) 100 ¸ 200 ppm 900ml– 1800ml
2 Hồ nhúng ủng khu vực Đội II 450 (Lít) 100 ¸ 200 ppm 900ml– 1800ml
3 Hồ nhúng ủng khu vực Đội Xếp khuôn 650 (Lít) 100 ¸ 200 ppm 1300ml– 2600ml
4 Hồ nhúng ủng khu vực Đội Thành Phẩm 450 (Lít) 100 ¸ 200 ppm 900ml– 1800ml

 

  1. VỆ SINH CÁ NHÂN
STT Công đoạn Thể tích bể chứa (Lít) Nồng độ dung dịch Chlorine cần pha

(ppm)

Lượng dung dịch Chlorine chuẩn (ml)
1 Khử trùng tay công nhân 30 (Lít) 10 ppm 6 ml
2 Khử trùng găng tay – yếm 30 (Lít) 10 ppm – 15ppm 6 ml – 9 ml