HƯỚNG DẪN NUÔI CẤY VI SINH TRONG HỆ THỐNG MỚI HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN NUÔI CẤY VI SINH TRONG HỆ THỐNG MỚI HOẠT ĐỘNG
5 (100%) 1 vote

1.       Trước khi nuôi cấy

–          Kiểm tra công suất (lưu lượng)

–          Các điều kiện môi trường như: pH, nhiệt độ của nước thải, oxy, độ mặn, kim loại, hàm lượng dinh dưỡng C:N:P, chất hoạt động bề mặt phải nằm trong khoản giới hạn xác định để đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh.

–          Điều kiện để sử dụng vi sinh trong xử lý nước thải:

NA

·         Không có chất độc làm chết hoặc ức chế hoàn toàn hệ vi sinh vật có trong nước thải. Đặc biệt là hàm lượng các kim loại nặng như: Sb > Ag > Cu > Hg > Co > Ni > Pb > Cr+3  > V > Cd > Zn > Fe

·         Nước thải đưa vào xử lý sinh học có 2 thông số đặc trưng COD, BOD. Thông số này phải là COD/BOD £ 2 hoặc BOD/COD ≥ 0,5 mới có thể đưa vào xử lý sinh học (hiếu khí). Nếu COD lớn hơn BOD nhiều lần trong đó gồm xenlulozo,  hemixenlulozo, protein, tinh bột chưa tan thì phải qua xử lý sinh học kị khí.

·         Chất hữu cơ có trong nước thải phải là những chất dễ bị oxy hóa nhằm tăng nguồn cacbon và năng lượng cho vi sinh vật: hydratcacbon, protein, lipit hòa tan.

–          Dựa vào công suất và thể tích bể tính được liều lượng vi sinh cần dùng.

sc

2.       Hướng dẫn nuôi cấy

–          Quá trình nuôi cấy liên tục và kéo dài 20 ngày

·         Ngày 1: cho nước thải vào đầy 1/3 bể sinh học có sục khí + 2/3 nước sạch hay bể nước đã xử lý được tuần hoàn lại để giảm tải lượng ô nhiễm, sao cho tải lượng COD trong thời gian nuôi cấy <2kg/m3 (<2000 mg/l). Cho sản phẩm vi sinh đã tính toán (chia làm  3 lần/ ngày) kết hợp chất dinh dưỡng vào bể để vi sinh bắt đầu tăng trưởng sinh khối.

·         Ngày 2: cho nước lắng 2h, sau đó cho nước trong ra (giữ lại bùn), cho lượng nước thải mới vào, sục khí và tiếp tục cho sản phẩm vi sinh cùng dinh dưỡng vào bể.

LIÊN HỆ 0947 464 464 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN