tải xuống

ISOPARRAFFIN

Giá:


VMCGROUP VIỆT NAM
VMCGROUP VIỆT NAM
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: ISOPARRAFFIN

Mô tả ngoại quan:

Thông số kỹ thuật

Item đặc điểm kỹ thuật đơn vị phương pháp thử nghiệm
cụ thể Lực Hấp Dẫn, 15.56/15.56 ° C 0.720 ~ 0.730   ASTM D1298
chưng cất-Ban Đầu Điểm Sôi Min. 114 ° C ASTM D86
chưng cất-Khô Điểm Max. 140 ° C ASTM D86
lưu huỳnh Nội Dung Max. 1 wt · ppm ASTM D3961
thơm nội dung Max. 0.02 vol % · UV
brôm Chỉ Số Max. 5 mg/100 gam ASTM D1492
độ nhớt ở 25 ° C, cSt 1.04   ASTM D445
Flash Điểm Max. 10 ° C ASTM D56
anilin Điểm 67 ~ 75 ° C ASTM D611
màu Saybolt

2.2.4-TMP Nội Dung

Min. + 30

Min. 80

 

wt %

ASTM D156

G.C.

 

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

ISOPARRAFFIN
Đánh giá

Bình luận

Sản phẩm cùng loại khác