Máy nghiền rung MZ-100

Máy nghiền rung MZ-100 VM

Giá:


VMCGROUP VIỆT NAM
VMCGROUP VIỆT NAM
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy nghiền rung MZ-100 VM

Mô tả ngoại quan:

Mô tả sản phẩm

Model Input size Capacity(g) Output size (mesh) Operating time(min) Power (KW) Weight (kg) Dimension(mm)  
 
1MZ-100 =<12 100 120-200 1–3 1.1 145 640*560*745  
2MZ-100 =<12 2*100 100-200 2–4 1.1 150 530*530*800  
3MZ-100 =<12 3*100 100-200 2–4 1.1 160 530*530*800  
4MZ-100 =<12 4*100 100-200 2–5 1.5 260 740*740*910  
5MZ-100 =<12 5*100 100-200 2–5 1.5 270 740*740*910  
6MZ-100 =<12 6*100 100-200 2–5 1.5 280 740*740*910  
7MZ-100 =<12 7*100 100-200 2–5 1.1 300 740*740*910  
1MZ-150 =<12 150 100-200 1–3 1.1 145 640*560*745  
1MZ-200 =<20 200 100-200 2–4 1.1 150 530*530*800  
1MZ-500 =<12 500 120-200 1–3 1.1 280 740*740*910  
1MZ-400 =<25 400 100-200 2–5 1.1 280 740*740*910  
1MZ-1000 =<12 1000 100-200 2–5 1.1 270 740*740*1000  
2MZ-200 =<20 2*200 100-200 2–5 1.5 ~280 740*740*950  
2MZ-400 =<25 2*400 100-200 2–5 1.5 ~280 740*740*950  
3MZ-200 =<20 3*200 100-200 2–5 1.5 ~280 740*740*950  
3MZ-400 =<20 3*400 100-200 2–5 1.5 ~280 740*740*950  
4MZ-400 =<20 4*400 100-200 2–5 1.5 ~300 740*740*950  
4MZ-200 =<20 4*200 100-200 2–5 1.5 ~280 740

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

Máy nghiền rung MZ-100 VM
Đánh giá

Bình luận

Sản phẩm cùng loại khác