MUA BÁN HÓA CHẤT CHLORINE TẠI THANH HÓA

MUA BÁN HÓA CHẤT CHLORINE TẠI THANH HÓA
Đánh giá
 

MUA BÁN HÓA CHẤT CHLORINE TẠI THANH HÓA

Hóa chất Chlorine also tác dụng oxy hóa all ion khử vô cơ and compound hữu cơ. Các phản ứng oxy hóa this thường chuyển hóa chất độc all to all chất do not độc. Để oxy hóa 1mg / L H2S, Fe2 +, Mn2 + và NO2- to be used lần lượt is 8,5 mg / L, 0,6 mg / L, 1,3 mg / L and 1,5 mg / L of Cl. Do that, sự may mặt of compound hữu cơ and khử vô cơ trong nước làm Augmented liều lượng hóa chất clo on khử trùng.

Hóa chất Chlorine tự do (Cl2, HOCl and OCl-) tồn lưu trong nước will give strange độc đối all loài thủy sinh vật. Nồng độ hóa chất clo tự do tối đa cho phép against thủy sinh vật is 0,01 mg / L. Ở nồng độ 0,1 mg / L, Hóa chất clo tự do that can cause chết most phiêu sinh vật biển and nồng độ hóa chất clo tự do 0,37 mg / L possible to dẫn cá chết. Do it after khử trùng us be khử hóa chất clo or our suc khí mạnh trong khoảng 3-5 ngày before thả cá, tôm. Có thể khử hóa chất clo after khử trùng bằng hóa chất Na2S2O3, if you want to remove 1 mg / L Cl thì ta to be used to 6,99 mg / L hóa chất Na2S2O3. Trọng môi trường giàu muối dinh dưỡng, ROCL phản ứng as chất NH3 hình thành các hợp chất of hóa chất chloramine (NH2Cl, NHCl2 or NCl3), the compound this bền, may thời gian lưu tồn lâu and are độc against sinh vật.

 

Các hợp chất chloramine present in hóa chất Chlorine no effect as NO2-, the chất this phản match chất Hemoglobine tạo thành Methemoglobine give bệnh máu nâu, and làm diminished capabilities vận chuyển oxy of máu. Do that, should not used hóa chất clo to diệt tảo and diệt khuẩn cho ao nuôi, hóa chất clo would làm diminished sinh trưởng and tỉ lệ sống of cá if not be khử sạch before tả cá. Trọng môi trường giàu xác hữu cơ , HOCl would phản match CH4 and other nguyên tố khác present in nước to hình thành các hợp chất Trihalomethan (CHCl3, CHCl2Br, CHClBr2, …). Trihalomethan is compounds have hại with the thủy sinh vật and has hại con người, we are consider one of those tác nhân result ung thư out user and out động vật. EPA of hoa kỳ given, giới hạn về hàn lượng Trihalomethan trong nguồn nước after processing hóa chất clo must be smaller 80 mg / L.

MUA BÁN HÓA CHẤT CHLORINE TẠI THANH HÓA

Đến với công ty our, Quý Khách would cảm thấy hài lòng về sản phẩm as well as chất lượng and giá cả but cty our is given as giá cạnh tranh nhất.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 093 224 5500

kho clorin nhat