Dung moi cong nghiep

Polyethylen Glycol – PEG

Giá:


VMCGROUP VIỆT NAM
VMCGROUP VIỆT NAM
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Polyethylen Glycol – PEG

Mô tả ngoại quan:
Số đăng ký CAS: 25322-68-3
Tên CAS: a-Hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
Tên gọi khác: macrogol; PEG
Tính chất: Chất lỏng trong, nhớt hoặc ở dạng rắn màu trắng, tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ khác. Tan nhiều trong hydrocacbon thơm và ít hơn trong hydrocacbon béo.
Dẫn xuất: Polyethylene glycol 400 (PEG 400)
Tính chất:
 • Nhớt, hút ẩm nhẹ, thoảng có mùi đặc trưng.
 • Khối lượng mol trung bình: 380 - 420
 • Điểm nóng chảy: mp 4-8°; tỷ trọng: d2525 1.128; độ nhớt (210°F): 7.3 cSt
 • Liều lượng gây độc: đường miệng: 30 ml/kg trên chuột (Bartsch)
Dẫn xuất: Polyethylene glycol 600 (PEG 600)
Tính chất:
 • Nhớt, hút ẩm nhẹ, thoảng có mùi đặc trưng.
 • Khối lượng mol trung bình: 570 - 630
 • Điểm nóng chảy: mp 20-25°; tỷ trọng: d2525 1.128; độ nhớt (210°F): 10.5 cSt
Dẫn xuất: Polyethylene glycol 4000 (PEG 4000)
Nhãn hiệu: Forlax (Ipsen); Idrolax (Schwarz)
Tính chất:
 • Dạng bột hoặc kem trắng.
 • Khối lượng mol trung bình: 3000 - 3700
 • Điểm nóng chảy: mp 54-58°; tỷ trọng: d2525 1.212; độ nhớt (210°F): 76-110 cSt
 • Liều lượng gây độc: đường miệng: 59 g/kg trên chuột (Smyth)
Dẫn xuất: Polyethylene glycol 6000 (PEG 6000)
Tính chất:
 • Dạng bột hoặc kem màu trắng
 • Khối lượng mol trung bình: 7000-9000
 • Điểm nóng chảy: mp 56-63°; tỷ trọng: d2525 1.21; độ nhớt (210°F): 470-900 cSt
 • Liều lượng gây độc: đường miệng: > 50 g/kg trên chuột (Smyth)


Công dụng / Ứng dụng:
Ứng dụng:
 • Dược phẩm (thuốc mỡ, tá dược ...)
 • Chất bôi trơn tan trong nước dùng cho khuôn đúc cao su, sợi dệt, đúc kim loại.
 • Dùng trong thực phẩm và bao bì thực phẩm, mỹ phẩm.
 • Dùng làm pha tĩnh trong sắc ký khí.
 • Ngoài ra còn sử dụng tron sơn nước, lớp phủ lên giấy, nước xi bóng và sản xuất đồ gốm.

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

Polyethylen Glycol – PEG
Đánh giá

Bình luận

Sản phẩm cùng loại khác

 • Call Me
 • Call Me