QUY TRÌNH NUÔI CẤY MỚI VI SINH AQUACLEAN ACF32 TRONG HỆ THỐNG ĐANG HOẠT ĐỘNG

QUY TRÌNH NUÔI CẤY MỚI VI SINH AQUACLEAN ACF32 TRONG HỆ THỐNG ĐANG HOẠT ĐỘNG
5 (100%) 2 votes

Tùy vào nhu cầu xử lý có thể sử dụng AquaClean ACF32 hoặc có sự kết hợp nhiều chủng loại vi sinh với nhau.

Một số điều kiện hoạt động thích hợp cho vi sinh:

 • Nhiệt độ: 10-40 oC
 • pH: 4 – 9
 • Tỷ lệ C:N:P = 100:5:1 (hiếu khí) C:N:P = 250:5:1 (kị khí)
 • DO trong bể >2mg/l
 • BOD < 10.000mg/l
 • COD < 12.000 mg/l
 • Độ mặn < 30 ‰

Các thông số cần quan tâm trong hệ thống xử lý nước thải: sơ đồ hệ thống (gồm các bể xử lý gì, thể tích), loại hình nước thải và yêu cầu QCVN cột nào (A, B), các thông số ô nhiễm: BOD, COD, TSS, Ni-tơ tổng, P tổng.

Cấy vi sinh liên tục trong vòng 01 tháng. Liều lượng sử dụng vi sinh:

 

 • Liều đầu tiên (Ngày 1): 20 – 40 ppm (ppm = 1/1.000.000.000)

 

 • Liều lượng duy trì mỗi tuần trong 4 tuần đầu tiên (chia đều 7 ngày/ tuần): 10 – 20 ppm

 

 • Liều lượng duy trì trong tuần kế tiếp (duy trì liên tục): 2 – 5 ppm
 • Công thức tính lượng vi sinh cần thiết là:

 

 liều lượng= số( ppm) sử dụng X thể tích hồ (m3)

                          ________________________

                                             1000

 

 

 • Một cách tổng quát, liều lượng vi sinh sẽ được tính dựa trên lưu lượng (Q) và thể tích bể

(V) như sau:

 • Khởi động hệ thống, liều cấy đầu tiên sẽ tính dựa trên thể tích bể (V)
 • Duy trì vi sinh: liều lượng tính theo lưu lượng (Q) nước thải, để bổ sung lượng vi sinh thất thoát ra ngoài hệ thống và yếu dần đi.
 • Cách tính liều lượng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lưu lượng, thời gian lưu nước thải trong hệ thống công nghiệp và mức độ ô nhiễm của nguồn thải.
 • Cho trực tiếp vi sinh Aquaclean (dùng cho cả bể hiếu khí và bể kị khí), đầu vào nguồn hoặc đổ đều xung quanh bể sinh học mà không cần pha loãng trước khi cho vào hệ thống.

bangtrasudungvisinh