Sắt II Clorua FeCl2, Sắt III FeCl3 hoạt động tốt nhất trong môi trường nào?

Sắt II Clorua FeCl2, Sắt III FeCl3 hoạt động tốt nhất trong môi trường nào?
Đánh giá

FeCl2, FeCl3, hoạt động tốt nhất trong môi trường pH? Cách bảo quản và sử dụng chúng hiệu quả nhất?

Đáp: Sắt (II) FeCl2, Clorua khan là những tinh thể lập phương, màu trắng, hoặc những bọt vảy nhỏ giống như bột hoạt thạch, những vảy nhỏ hình 6 cạnh, khối lượng riêng 2,98; nhiệt độ nóng chảy 673o. Bình thường thành phẩm có màu trắng xám, để ngoài không khí có màu trắng, sau đó bị oxy hoá thành màu vàng. FeCl2 nóng chảy dẫn điện tốt, dễ tan trong nước, rượu metylic, rượu etylic. Sắt (II) có tính chất khử khi tác dụng với chất oxy hoá như oxy, Clorin, thuốc tím,..
FeCl2-Saét II Clorua

Sắt (III) FeCl3, Clorua khan là những vảy tinh thể màu hung đen hoặc phiến lớn hình 6 mặt, khối lượng riêng 2,898, nhiệt độ nóng chảy 306o, nóng chảy thành chất lỏng linh động màu đỏ. Ngoài không khí nó hút ẩm mạnh và chảy rửa. Nó rất dễ tan trong nước và khi tan phát nhiều nhiệt.

Dựa vào tính chất trên, cần bảo quản FeCl2, FeCl3 kín, tránh hút ẩm để hạn chế chảy rửa và FeCl2 bị oxy hoá.

Cả 2 loại sắt trên đều có khả năng làm trong nước theo phương pháp keo tụ. Hiệu suất đông tụ tốt ở pH= 4 – 8,5, tốt nhất là ở pH= 5,5 – 7,5 tạo thành sắt hydroxyt tương ứng có khả năng hấp phụ, lôi kéo các chất bẩn lơ lửng trong nước, thậm chí cả ion sắt tan trong nước tạo thành chất kết tủa lắng xuống.

Không có chất Ca2(SO)3, chỉ có CaSO3 (Canxi Sunfit) là một chất có tính chất khử, sát trùng, tẩy trắng và dễ phóng thích ra khí Sunfurơ (SO2)có đặc tính tương tự như trên.